Výroba, priamy dovoz distribútorom a reklamným agentúram.

O Promoteus

O Promoteus


Sme najväčší špecializovaný B2B dodávateľ reklamných predmetov z oblasti IT & elektroniky na českom trhu a významný exportér do krajín EÚ. Naším cieľom a poslaním je umožniť každému zákazníkovi vytvoriť nadčasové firemné darčeky v dizajne svojich snov a v kvalite bez kompromisov. S našimi partnermi – reklamnými agentúrami a distribútormi – staviame na dlhodobej spolupráci. Spoločne pracujeme na konkrétnych projektoch a plníme dlhodobé aj krátkodobé ciele.

Nie sme len predajca produktov. Svojim klientom dodávame komplexné služby s pridanou hodnotou, a to nás výrazne odlišuje od konkurencie na trhu. Či už ide o odborné produktové školenia, obchodnú a marketingovú podporu, spôsob prístupu k požiadavkám, optimálny prístup pri navrhovaní riešení, úsilie vytvárať produkty v kontinuite s celkovou komunikáciou značiek či podporu čiastkových prepojení v rámci marketingového mixu.

Spoluvytvárame trendy a prinášame najnovšie technológie. Špecializujeme sa predovšetkým na výrobu produktov v plne zákazníckych vyhotoveniach. Aj v malých sériách ponúkame maximálnu mieru individualizácie, či už ide o farby, unikátne metódy brandovania, tvary, materiály, alebo balenia. Vďaka nám tak môžu mať svoje 100 % originálne darčeky všetci zákazníci, bez ohľadu na veľkosť firmy. Sme hrdí na to, že sa nám darí učiť koncových zákazníkov vyžadovať vyšší štandard kvality, spôsob spracovania aj funkčnosti. Darí sa nám tak pozitívne ovplyvňovať trh.

Vytrvalo zlepšujeme svoje služby, vnútorné procesy aj kontrolné mechanizmy. Nasledujeme aktuálne legislatívne požiadavky, aby sme sa prispôsobili požiadavkám trhu, najmä v rámci EÚ. To všetko by nešlo bez siete našich spoľahlivých partnerov na Ďalekom východe aj v EÚ.


 Naše hodnoty:

 • Profesionalita. Sme profesionáli s dlhoročnou skúsenosťou na trhu. Pre svojich obchodných partnerov chceme byť nenahraditeľným spoluhráčom, ktorý efektívne využíva znalosti a skúsenosti svojich zamestnancov. Sme proaktívni, ponúkame svoje nápady aj odborné znalosti. Dodržujeme sľuby a ani v prípade problémov nestrkáme hlavu do piesku. Vždy hľadáme praktické a často neobvyklé riešenia.
   
 • Serióznosť. Do všetkých interných aj externých vzťahov vstupujeme ako spoľahlivý, dôveryhodný a lojálny partner.
   
 • Istota. Vytvárame pozitívne povedomie o spoločnosti svojím zodpovedným konaním voči zamestnancom aj klientom.
   
 • Jednoduchosť. Čas je pre nás všetko. Využívame dostupné technológie, aby sme ho maximálne ušetrili nám všetkým.
   
 • Vzdelávanie. Stále zdokonaľujeme profesijné znalosti a schopnosti svojich partnerov aj seba samých.
   
 • Inovácie. Nikdy sa neuspokojíme so stereotypmi. Prinášame najnovšie trendy vo svojom odbore.
   
 • Kvalita. Len spokojný zákazník sa vracia.
   
 • Jedinečnosť. Každý je jedinečný. Prečo sa uspokojiť s firemnými darčekmi bez vlastnej identity?