Výroba, priamy dovoz distribútorom a reklamným agentúram.

Ďalšie weby

Reklamná voda | www.reklamnivoda.cz
 

Spojte svoju propagáciu s uhašením zákazníkovej žízne!

Prezentácia na etikete lahve osvežujúcej vody je jedinečným spôsobom, ako na seba upozorniť, propagovať svoj produkt či službu vo chvíli, keď má váš zákazník žízeň. Ano, vy ste ti, kto mu pomôže ukojiť jeho základnú potrebu!

Našim zákazníkom dodávame pitnú vodu vo vysokej kvalite. Je čerpaná z podzemného jazera na územie ČR. Jej zloženie kvalitatívne zodpovedá kojenecké vodě.