Výroba, priamy dovoz distribútorom a reklamným agentúram.

PR a médiá

Kde sa o nás hovorí? 
Jedným z najväčších médií, kde nájdete pravidelne článok s našimi produktmi, je medzinárodný PSI Journal. Tento mesačník je distribuovaný marketingovým profesionálom po celej Európe. Ďalším moderným kanálom, kde nás môžete vidieť, sú sociálne médiá, ako je napríklad Facebook, Instagram alebo LinkedIn. Sledujte nás na týchto kanáloch, aby ste mali vždy tie najaktuálnejšie informácie.

PSI Journal

 

So svojimi 6 000 členmi je Promotional Product Institute (PSI) najväčšou sieťou spoločností v oblasti propagačných produktov v Európe. Aj my sme členom tejto organizácie a okrem pravidelnej účasti na každoročnom veľtrhu v Düsseldorfe nájdete často naše produkty v PSI Journale, časopise vydávanom každý mesiac.

Facebook

 

Sledujte nás na Facebooku @PROMOTEusGIFTS. Nájdete tu najnovšie trendy, ktoré sa objavia na poli IT a technologických reklamných darčekov.

Instagram

 

Na našom Instagrame sa môžete pokochať nielen fotografiami produktov, ale aj fotografiami z rôznych výstav a veľtrhov, na ktorých sa zúčastňujeme. Sledujte nás #promoteusgifts a budete mať prístup k najhorúcejším novinkám.

LinkedIN

 

Spojiť sa s nami môžete aj prostredníctvom siete LinkedIn. Táto profesijná sieť združuje nielen našich zamestnancov, ale dáva možnosť aj ďalším kvalitným uchádzačom nájsť príležitosti práce u nás.

Veľtrhy

 

Pravidelne sa zúčastňujeme na českých aj európskych výstavách a veľtrhoch, zameraných na oblasť reklamy. Sú medzi nimi napríklad PSI – najväčší európsky veľtrh reklamy v nemeckom Düsseldorfe. Alebo napríklad veľtrh Reklama – Polygraf – Obaly v Prahe. Vždy vás radi privítame v našom stánku.

Pomáháme

 

Podporujeme našich zamestnancov, aby urobili niečo pre svoje zdravie, pre deti v núdzi alebo prírodu. Podporili sme napríklad akciu Beháme pre deti. Poskytujeme vecné dary deťom a sociálne slabším ľuďom. Podrobnosti o našich dobročinných aktivitách nájdete v sekcii Pomáhame.