Výroba, priamy dovoz distribútorom a reklamným agentúram.

EKO USB Flash disky